05/05/2014 2,002 lượt xem

Máy cắt khắc CNC xử lý chính xác với những đường nét tinh xảo

Giới thiệu về hệ thống máy cắt khắc CNC

CNC (Computer Numerical Control) là bộ điều khiển máy nhận các mã lệnh chỉ dẫn của người lập trình dưới dạng G-code sau đó thông dịch và chuyển thành các xung điều hướng dẫn các động cơ chuyển động trong quá trình gia công. Hệ thống máy cắt khắc CNC sản xuất hàng loạt với  cường […]

Xem tiếp